Seminar og kurs

Alcon fagdag 31.oktober

Alcon inviterer til fagdag 31.oktober, se vedlagt informasjon om arrangementet og påmelding.

ESONT / ESCRS 2013 Amsterdam

Årets ESONT og ESCRS konferanse avholdes i Amsterdam i oktober: http://www.escrs.org/ESONT/ 

Alcon inviterer til fagdag for sykepleiere

Alcon inviterer også i år til fagdag for sykepleiere, datoen blir 31.oktober og vi kommer med mer informasjon om arrangementet etterhvert.

Faglig seminar april 2013

Vi inviterer til faglig seminar 11.-12.april 2013 på Rica Hotel Gardermoen. Det er spennende og variert faglig program, vi håper å se flest mulig av dere på seminaret! Påmeldingsfrist 20.februar.

Arrangementet har egen nettside med all informasjon, følg denne linken:

http://viaregi.com/FagseminarFGOS2013

Øyefaglig seminar våren 2013

Årlig øyefaglig seminar i regi av FGØS blir 11.4-12.4.2013 på Gardermoen, hold av datoen, informasjon om seminaret publiseres i løpet av januar måned. Vi håper å se flest mulig av dere på seminaret!

Alcon Norge inviterer til fagdag

Alcon Norge as inviterer 01.11.12 til fagdag for sykepleier som jobber innen øyefaget. Trykk på tittelen for å få frem mer informasjon om påmelding og program.

Hjemmeside opprettet for Nordisk konferanse i Helsinki

Det er nå blitt opprettet en egen nettside for konferansen i Helsinki:

www.suomensilmahoitajat.fi 

STIPENDER TIL KONFERANSEN I HELSINKI

Medlemmer i FGØS kan søke om stipend for deltakelse på nordisk konferanse i Helsinki. Stipendet dekker konferanseavgiften for deltakelse begge konferansedagene; 240Euro.

Søknadsfrist er 10.mai og tilbakemelding om hvem som får stipend vil bli gitt 15.mai. Søknadskjema finner du som vedlegg nederst i denne artikkelen.

Vi velger i år å bruke hele stipendpotten på stipender for deltakelse på nordisk konferanse og ikke til ESCRS i Milano. Dette fordi vi ønsker å styrke det nordiske samarbeidet og bidra til at flest mulig medlemmer får anledning å delta på konferansen i Helsinki.

CONGRESS OF THE ESCRS - MILAN 2012

Konferansen ESCRS foregår i Milano 8-12.september 2012, følg linken for nærmere informasjon om konferansen: www.escrs.com                                                    European society of cataract & refractive surgeons arrangerer konferansen, deler av programmet er forbeholdt legene men store deler av foredragene er åpent også for andre faggrupper.

Itillegg er det en egen del som heter ESONT med program av og for sykepleiere og teknikere. www.escrs.org/esont Denne delen av konferansen arrangeres av European society of ophtalmic nurses and technicians.

Nordic Ophthalmic Nurses` Congress Helsinki 2012

Den finske øyefaggruppen har nå kommet med mer detaljert informasjon angående påmelding til konferansen som skal holdes i Helsinki i august. Vær spesielt oppmerksom på at datoene er endret i forhold til den informasjon vi tidligere har gitt - konferansen vil være fredag 24.aug og lør 25.aug.

Vi håper flest mulig har anledning til å delta, og ser frem til å treffe dere i Helsinki!