Seminar og kurs

STIPENDER TIL KONFERANSEN I HELSINKI

Medlemmer i FGØS kan søke om stipend for deltakelse på nordisk konferanse i Helsinki. Stipendet dekker konferanseavgiften for deltakelse begge konferansedagene; 240Euro.

Søknadsfrist er 10.mai og tilbakemelding om hvem som får stipend vil bli gitt 15.mai. Søknadskjema finner du som vedlegg nederst i denne artikkelen.

Vi velger i år å bruke hele stipendpotten på stipender for deltakelse på nordisk konferanse og ikke til ESCRS i Milano. Dette fordi vi ønsker å styrke det nordiske samarbeidet og bidra til at flest mulig medlemmer får anledning å delta på konferansen i Helsinki.

CONGRESS OF THE ESCRS - MILAN 2012

Konferansen ESCRS foregår i Milano 8-12.september 2012, følg linken for nærmere informasjon om konferansen: www.escrs.com                                                    European society of cataract & refractive surgeons arrangerer konferansen, deler av programmet er forbeholdt legene men store deler av foredragene er åpent også for andre faggrupper.

Itillegg er det en egen del som heter ESONT med program av og for sykepleiere og teknikere. www.escrs.org/esont Denne delen av konferansen arrangeres av European society of ophtalmic nurses and technicians.

Nordic Ophthalmic Nurses` Congress Helsinki 2012

Den finske øyefaggruppen har nå kommet med mer detaljert informasjon angående påmelding til konferansen som skal holdes i Helsinki i august. Vær spesielt oppmerksom på at datoene er endret i forhold til den informasjon vi tidligere har gitt - konferansen vil være fredag 24.aug og lør 25.aug.

Vi håper flest mulig har anledning til å delta, og ser frem til å treffe dere i Helsinki!

Nordisk øyesykepleie konferanse Helsinki 2012

Helsinki er i år vertskap for Nordisk øyesykepleie konferanse, og konferansen vil foregå fre 24.08- lør 25.08.2012. Vi gleder oss til spennende foredrag sammen med våre nordiske kollegaer innen øyefaget, det oppfordres til å holde av datoene. For medlemmer i faggruppen vil det også bli mulig å søke om konferansestipender.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart dette foreligger.