Medlemsbrev 1/22

Kjære senior - kjære medlem                             

Det nærmer seg sommer,- og vårt siste medlemsmøte for våren er nylig avviklet. Med 232 medlemmer er det ca. 30 % av medlemmene som har deltatt på vårens møter.

Styret velger å skrive et medlemsbrev, og slik oppsummere viktige saker og planer som er under arbeid. Etter å ha lest sakene, ring leder Britt Aass på telefon 91821751, eller send e-post til aassbritt@gmail.com om det er noe du vil høre mere om.

  • Turgruppen er godt i gang med å planlegge årets sommertur. Den går av stabelen 31. august, og reisemålet er Tautra. Program og påmeldingsfrist vil bli tilsendt i løpet av juli. Reserver datoen allerede nå. Vi håper på stor påmelding. Egenandel kr 800,-.
  • Styret har besluttet å forlenge samarbeidet med PFO (pensjonistenes fellesorganisasjon). Det er flere gode grunner til å fortsette medlemskapet - herunder rabattkort, gratis leie av Festsalen i Hornemannsgården, lokale arrangementer, men ikke minst, organisasjonens styrke til å påvirke beslutninger som angår våre medlemmer både lokalt og sentralt med sine 10 000 medlemmer.
  • Seniorene i gamle Nord - Trøndelag fylke har invitert styret til Steinkjer den 30. mai. Håpet er å etablere et samarbeid med seniorene i nordfylket. Det gjenstår å se om vi lykkes, men viljen og entusiasmen er upåklagelig. En representant fra fylkesstyret vil dele sine tanker med oss.
  • Den 25.mai starter styret opp arbeidet med å digitalisere dokumentene for de to siste årene. May Kristin Pedersen på fylkeskontoret vil guide oss i arbeidet.
  • Seniorenes nettside er oppdatert. Der vil du finne aktuelt stoff om vårt arbeid lokalt, alt fra styresammensetning til program for planlagte medlemsmøter. Kom med innspill til styret om det er noe du savner.
  • På medlemsmøte 20.mai informerte administrativ leder Kjetil Krøvel fra Kulturenheten i Trondheim Kommune om den Kulturelle spaserstokken, et omfattende og spennende program for høsten 2022. Styret sender inn navn og adresse på våre medlemmer til Kulturenheten,- slik at hver enkelt får programmet tilsendt per post. Ønsker du å reservere deg mot å få tilsendt programmet,- ring Britt Aass tlf 91821751 eller send e-post til aassbritt@gmail.com innen 01.08.22.
  • Styret har nå fått bekreftet at Seniorsykepleiernes spede begynnelse oppsto som en ide på NSF sitt julemøte i 2009. I januar 2010 ble ideen konkretisert, et interimsstyre ble valgt og handlekraftige seniorer startet arbeidet med å organisere og lede starten på dagens medlemsgruppe. En stor takk til dem alle.
  • Rabattkort fra PFO kan du få på høstens medlemsmøter og på sommerturen til Tautra.

Styret takker for samarbeidet hittil i 2022, og ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer.