Medlemsundersøkelsen 2020

Oppslutningen om medlemsgruppen har vært god over lang tid. Tross det valgte det sittende styre å gjennomføre en spørreundersøkelse i juni 2020.

Svarprosenten var god,- og styret ønsker nå å ta i bruk  innspillene/forslagene til  å endre driften i tråd med  medlemmenes  ønsker.  Men først og fremst,- en fornøyd medlemsmasse.

Kort oppsummert er det flertall for å flytte møtedag fra fredag til tirsdag.

Mange ønsker å utvide møtetiden med en time.(11.30 til 15.30)

Medlemmene ønsker videre to turer i løpet av sommeren,- og mange er  positive til å betale inntil 1000 kr i egenandel pr tur. Andre synes 5 til 800 kr er passe. Egenandelen må prises ut i fra turens kostnad.

Når det gjelder tema på møtene ønskes alt fra fag til underholdning.

Mange er  positive til loddsalg på alle medlemsmøtene.

Pandemien har satt en effektiv stopper for å oppfylle medlemmenes ønsker i spørreundersøkelsen.

Pågang på lokalene i Hornemannsgården har  innskrenket medlemmenes ønsker om å bytte møtedag fra fredag til tirsdag. Festsalen i Hornemannsgården er bestilt ut 2023.

Så langt har antall påmeldte til medlemsmøter, fått plass i Hornemannsgården,- men vi innser at plassmangel fort kan bli et problem om vi skal dekke hele Trøndelag

Fylkeskontoret har allerede sagt at de vil være behjelpelig med å finne større lokaler når det blir aktuelt.

Årsmøte  besluttet å iverksette forslagene som kom frem i løpet av 2022 og 2023.