Pensjonistmedlem, like gode medlemsfordeler

Selv om du ikke lenger er yrkesaktiv, kan du fortsatt være medlem i NSF og nyte godt av medlemsfordelene.

Ring oss på 994 02409
medlemstjenester@nsf.no

De økonomiske fordelene er de samme som ved et ordinært medlemskap

Du får blant annet gunstige lånebetingelser og forsikringer. I tillegg har vi mange gode rabattavtaler på hotell og feriereiser. Se alle våre medlemsfordeler og rabattavtaler

Landsforbundet for offentlige pensjonister

NSFs pensjonistmedlemmer kan i tillegg bli medlem i

Landsforbundet for offentlige pensjonsiter (LOP)

LOP er interesseorganisasjonen for pensjonister fra offentlig sektor. Ved å være medlem i LOP styrker du arbeidet for å beskytte den offentlige tjenestepensjon, bevaring av kjøpekraft og andre velferdsgoder for pensjonister. Deres spesialrådgivere gir gratis rådgivning og bistand til medlemmene i pensjons- og arv/boskifte-spørsmål. LOPs lokallag arrangerer også temamøter, turer og sosiale treff. 

NSF dekker sentralkontingenten, mens medlemmet selv betaler kontingent for medlemskap i lokallag. Medlemskap i lokallag er frivillig og avtales direkte med LOP.

For innmelding i LOP kan pensjonistmedlemmer kontakte NSFs medlemstjeneste. Bruk kontaktskjema, eller ring tlf. 99402409

Pensjonistforum

Enkelte fylker har pensjonistforum med jevnlige møter for å iverta seniorenes kunnskap og erfaring.

Se oversikt over aktivitet på seksjonsforsiden