Sentrale særavtaler

OU-avtaler

OU-ordningene har som formål å gjennomføre eller støtte opplærings- og utdanningstiltak for organisasjonenes tillitsvalgte i Spekter-området.

OU-avtalen Spekter område 10 og 13 (helseforetak og sykehus)

OU-avtalen for øvrige medlemsbedrifter i Spekter

Om sentrale særavtaler

Hovedavtalen i Spekters tariffområde Del I §§ 15-17 regulerer inngåelse og opphør av særavtaler. Dette gjelder både særavtaler som inngås mellom sentrale parter, men også særavtaler som inngås lokalt på det enkelte helseforetak.