Sentrale særavtaler

OU-avtaler

OU-ordningene har som formål å gjennomføre eller støtte opplærings- og utdanningstiltak for organisasjonenes tillitsvalgte i Spekter-området.

Lenke til Spekters side om Opplysning- og utviklingsordningen

Om sentrale særavtaler

Hovedavtalen i Spekters tariffområde Del I §§ 15-17 regulerer inngåelse og opphør av særavtaler. Dette gjelder både særavtaler som inngås mellom sentrale parter, men også særavtaler som inngås lokalt på det enkelte helseforetak.