Sentrale særavtaler

Om særavtaler

Særavtalene regulerer ulike forhold og supplerer hovedtariffavtalen.

Særavtaler

 

Sentrale generelle særavtaler (SGS) gjelder i utgangspunktet alle ansatte.

Sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) gjelder grupper av ansatte i de områdene avtalene berører.