Sentrale særavtaler

Om særavtaler i HSH, HUK-området

Hovedavtalen mellom HSH og NSF, Del A, Kap. IV, §§ 4-1 til 4-6 regulerer inngåelse og opphør av særavtaler i den enkelte virksomhet.

Avtale om stabiliseringstillegget

For sykepleiere ansatt i virksomheter som tidligere tilhørte Apo-Oslo, gjelder fortsatt avtale om stabiliseringstillegget fra 1998.