SIG-barn og unge

SIG barn/unge

Her er informasjon om SIG Barn/unge ( Særskilt Interessegruppe Barn og Unge)

MÅL FOR ARBEIDET I FKS SIG-gruppe barn/unge:

I tillegg til de mål som FKS legger til grunn, ønsker SIG barn/unge å utdype følgende:

Høyne kvaliteten av sykepleie til barn/unge med kreft ved og:

  • Synliggjøre sykepleien til barn/unge med kreft
  • Spre kunnskap om sykepleie til barn/unge med kreft
  • Utvikle sykepleie til barn/unge med kreft
  • Etablere og videreutvikle et norsk og nordisk (NOBOS) samarbeid mellom sykepleiere som jobber med barn/unge med kreft.

Diagnoseheftet med " Se - høre - gjøre" bildene

« Se - høre-gjøre» bildene er nå tatt i bruk på alle Universitetssykehus og flere barneavdelinger i hele landet.
De er et godt hjelpemiddel til bruk i informasjon til familier der et barn har fått kreft; de ulike avdelingene har 1 undervisningskoffert og hver familie får med seg sin egen diagnosekoffert fra sykehuset.
Hvis du har spørsmål, ta kontakt med en i styret (trykk på overskriften).

SIG barn/unge formål og rammer for virksomheten

Her er en link hvor du som jobber med barn og unge kan finne en " informasjonsmodell" for informasjon til nettverk og skole når barn og unge rammes av sykdom.

Informasjon til nettverk og skole