SIG-stamcelletransplantasjoner

Arrangement

Vi gleder oss til fagdag 26.09.2016!

SIG-stamcelletransplantasjoner

Vårt arbeid i tråd med gitte retningslinjer fra FKS

Formål:

 Gjennom utdanning, undervisning, veiledning, rådgivning og forskning skal faggruppen arbeide for:

  • Å fremme sykepleie av høy kvalitet.
  • Å heve den faglige kompetansen blant sykepleiere.

 

 Funksjon:

 Fremme arbeidet ved:

  • Å være bindeledd mellom sykepleiere som arbeider med stamcelletransplantasjoner ved de forskjellige universitetssykehus i Norge.
  • Å etablere samarbeid med annet helsepersonell innen helse-og sosialsektoren som har  tilknytning til pasientgruppene på forskjellige nivåer i behandlingskjeden.
  • Å være representert innenfor den nordiske og europeiske sykepleiegruppen-www.nordicforum.blogspot.com

Nytt styre i SIG stamcelletransplantasjoner

Det nye styret ble konstituert den 22. februar 2016