Skjemaer

NSF/FFD Reisestipend.

Her finner du både retningslinjene og søknadskjema for NSF/FFD Reisetipend. Husk at det i etterkant av reisestipend sendes inn et skjema med tilbakemeldinger.

Retningslinjer for NSF/FFD referenter

Retningslinjer for NSF/FFD referenter

NSF/FFD Fagutviklingsstipend Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Stipendet skal bidra til utvikle og forbedre diabetesykepleiepraksis.

NSF/FFD Utdanningsstipend

På denne siden finner du retningslinger og søknadsskjema for NSF/FFD's  utdanningsstipend. 


NSF/FFD funksjonsbeskrivelse for diabetessykepleiere

Funksjonsbeskrivelsen for diabetessykepleiere er nå ferdigstillt. Vi håper mange diabetessykepleiere vil få nytte av den på sine arbeidsteder.