Skolehelsetjeneste

Tips til foreldre i samtalen om sex

Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH NSF) har sammen med Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) og Sex og samfunn har utarbeidet en foreldreveileder som kan hjelpe foreldre å snakke om sex på en god måte.

Lovendring gir skolen plikt til samarbeid

Stortinget har vedtatt endringar i opplæringslova og friskolelova. Skolen får en lovfestet  plikt til å samarbeide med kommunale tenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elevar med særskilte vanskar.

 

Råd ved bruk av sosiale medier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratets råd om bruk av sosiale medier for å kommunisere med ungdom i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Praktiske tips for helsesøstre som ønsker å benytte sosiale medier
Les mer her

Skolemåltidet foran TV en

Leder i LaH NSF, Kristin Waldum-Grevbo har den siste tiden debattert trenden med å spise skolematen foran TV en i klasserommet.
Dette er et tema som egner seg for dialog mellom skolehelsetjenesten og skolen.

Debattinnlegg Dagsavisen
NRK Østlandssendingen og Dagsrevyen og radio
NRK Dagsnytt 18
TV2 God mogen Norge

Ny nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten

Nå er den nye retningslinjen for skolehelsetjenesten publisert.
Retningslinjen for HFU er ikke klar og kommer i løpet av høsten.

Du kan lese retningslinjen her

Plikt til samarbeid også fra skolens side

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslår departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Klokhet om kropp

Klokhet om kropp er et prosjekt fra Forandringsfabrikken der 80 gutter og jenter 16-25 år fra hele landet har delt erfaringer om hvorfor de har endret på kroppen sin.

Årshjul for skolehelsetjenesten

I Bodø har de  laget et årshjul for arbeidet sitt i skolehelsetjenesten. I tillegg har de jobbet med innholdet i undervisningen og opplegget på skolene slik at det er kvalitetssikret, mer likt og et godt utgangspunkt for den enkelte helsesøster.

Plakat med elevutsagn om helsesøster

I Bodø her helsesøstrene laget en plakat basert på elevutsagn fra den enkelte skole.
På vår skole er det viktig at helsesøster....
Plakaten er dermed unik for den enkelte skole.

God ide til etterfølgelse!

 

Skolemåltid