Skrive artikkel

Publisering av fagartikler på sykepleien.no

LaH NSF har vært med i et pilotprosjekt der målet har vært å øke antallet fagartikler og bedre kvaliteten. Fra 2019 kommer ikke lenger Tidsskriftet for helsesøstre ut i papirform, men samarbeidet om digitale fagartikler består på sykepleien.no