Smittevern

Smittevernnytt

Her finner du smittevernnytt skrevet av Mone Tsahai Kildal, leder for faglig forum for helsesøstre som arbeider med smittervern.

Fagdag smittevern

Faglig forum for helsesøstre innen smittevern arrangerte fagdag 6.november. Mange aktuelle smitteverntema på dagsorden. Her kan du se alle foredrag og presentasjoner, samt artikkel av Mone Tsahai Kildal - ansvarlig for konferansen. 

Fagdag for helsesøstre som arbeider med smittevern.docx

FOREDRAG SCID.pdf

Tuberkulose i barnehage.pdf

Hepatitt A i Barnehage i BGO Smitteverndag 06 11 2013.pdf

EHEC_helsesøsterfagdag_nov2013_Borgen.pdf

Foredrag for smittevernhelsesøstrene 6 nov Bårder FHI.pdf

Vaksinedagene på Folkehelsa - foredrag

Om du deltok eller ikke; foredragene fra årets Vaksinedager på Folkehelseinstituttet kan være nyttig lesing: http://www.fhi.no/artikler/?id=107648