Smittevern

Smittevernnytt

Her finner du smittevernnytt skrevet av Mone Tsahai Kildal, leder for faglig forum for helsesøstre som arbeider med smittevern.