Sogn og Fjordane

Pensjonistforum NSF Sogn og Fjordane

NSF Sogn og Fjordane er i etableringsfasen av pensjonistforum for fylket.