Søk stipend

Utlysning av stipend 2019

Nå har du som medlem av faggruppen muligheten til å søke stipend! Formålet med stipend er å stimulere til fagutvikling og styrke medlemmenes kunnskapsnivå. 

I år lyses det ut fire stipend. Ett stipend på 15.000 kr, og tre stipend på 5000 kr hver. Søknadsfristen er 1. juni 2019 og søknader sendes elektronisk til leder av NSFs Faggruppe for smittevern v/Arnold Måsøval-Jensen; arnold.maasoeval-jensen@helse-mr.no

Vi håper mange vil benytte seg av muligheten! Lykke til!

Åpne denne saken for å komme til søknadsskjema og kriterier for tildeling.

Utlysning av stipend 2018

Nå har du som medlem av faggruppen muligheten til å søke stipend! Formålet med stipend er å stimulere til fagutvikling og styrke medlemmenes kunnskapsnivå.

Utlysning av reisestipend

NSF`s faggruppe av hygienesykepleiere har den glede av å lyse ut 3 reisestipend à kr 5000,- med søknadsfrist 1. juni 2017.

 

Fagstipend 2 2016

Faggruppa har gleda av å lyse ut nytt fagstipend på kr 20 000. Søknadsfrist er 15. september, og stipendet blir tildelt på Smittevernforum sin årskonferanse i Bergen 19.-21. oktober i år

Faggruppens stipender - status for 2016

Faggruppen har lyst ut fagstipend #1 for 2016 med søknadsfrist 10. juni 2016. Fagstipen #2 vil bli utlyst over sommeren.

Utlysing av Fagstipend #1 2016

NSFs faggruppe av hygienesykepleiere har den glede å lyse ut fagstipend #1 på kr 15.000, med søknadsfrist 10. juni 2016.

Stipendmottakere 2013

Det ble delt ut fire stipender på Norsk forum for sykehushygienes Fagkonferanse på Hell. Vi gratulerer og håper de gir ny inspirasjon, energi og kunnskap!

Faggruppen er 30 år - jubileumsstipend og markering

I år feirer NSFs faggruppe av hygienesykepleiere (NSFFH) 30 år. Det vil faggruppen markere på Norsk forum for sykehushygiene sin fagkonferanse på Hell 15. - 17. oktober 2013, og det vil deles ut kr 30.000 fordelt på to jubileumsstipend a kr 15.000.

Kriterier for tildeling av stipend

Kriteriene er vedtatt på NSFs Faggruppe av hygienesykepleiere (NSFFH) generalforsamling 1993. Sist revidert 2008.

Stipendmottakere 2011

Det kom inn flere gode søknader til årets stipend som ble delt ut under Norsk forum for sykehushygienes Fagkonferanse i Bergen. Vi gratulerer og håper de bidrar til ny energi, nye ideer og mer kunnskap!