Søke om å arrangere kongress

Søknadsprosess for helsesykepleierkongressen Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Helsesykepleierkongressen arrangeres av LaH NSF, og det er styret sentralt som står ansvarlig – både for det faglige innholdet, det økonomiske og det praktiske med kongressen.

Oppgaven med å utforme program, inklusive faglig og sosialt/kulturelt innhold delegeres til de lokale faggruppene som søker og får tildelt arrangementet.

For dette tildeles lokal faggruppe en gitt sum på kr.100 000,- etter kongressen.

Søknadsfrist:

Søknad fra lokal faggruppe må sendes LaHs styre innen 15.mai 2 år før kongress avholdes. Søknaden sendes elektronisk til lah@nsf.no

Klikk på overskriften for å lese mer om hva søknaden bør inneholde.