Sør-Trøndelag

Styret i BSF lokalgruppe Sør- Trøndelag

Leder: Dorthe Relling

Nesteleder: Magnhild Owesen Eidem

Økonomiansvarlig: Merethe Norli

Styremedlem: Linn Sophie Rian

Vararepresentant: Silje Lian

Temakveld

BSF Sør - Trøndelag inviterer til temakveld tirsdag 17.10.2017 kl. 18.00. Vi har fått engasjerte folk fra Barne- og familietjenesten til å komme og holde foredrag. Velkommen. 

Årsmøte med valg BSF Sør Trøndelag

Velkommen til årsmøte med valg for BSF Sør - Trøndelag 15. mars 2017 kl. 18.00 i Kvinne- barn-senteret 2. etasje rom KBS21. 

Temakveld

BSF Sør- Trøndelag inviterer til temakveld onsdag 8. februar 2017.

Lokalstyret i Sør- Trøndelag

Fra venstre; Mads, Merethe, Silje, Dorthe og Linn Sophie. Gina mangler på bildet.