Sør-Trøndelag

Fylkeskontakt Sør-Trøndelag

Fylkeskontakt: Harriet Selle

Klin.spes.spl.diabetes

Diabetesklinikken  Trondheim

www.diaklinikken.no

Mobil  97034922

E-mail: harriet@diaklinikken.no

 

Vararepresentant: Britt Elin Tvedt, tlf. 92410712.  

E-mail: britt.tvedt@outlook.com