Sør-Trøndelag

Lokalstyret NSFLIS Sør-Trøndelag 2018

Lokalstyrets sammensetning etter årsmøtet.

NSFLIS Sør-Trøndelag hadde 204 medlemmer pr 01.01.2018.