Sør-Trøndelag

Styret i LKS Sør-Trønderlag

Leder: Marianne Lægran.

E-post: marianne.lagran@gmail.com

Tlf: 934 33 381