Sør-Trøndelag

FSRH Lokal faggruppe Sør -Trøndelag har startet!

09.06.11 ble det skrevet ett nytt kapittel i FSRHs historie! Den første lokale faggruppen, med fylkestilhørighet Sør -Trøndelag, hadde sitt oppstartsmøte ved Øya Helsehus i Trondheim. 4 medlemmer, hvorav alle fra Trondheim kommune, møtte opp og samtalen gikk livlig om felles utfordringer i den kommunale rehabiliteringstjenesten. Hege Butli, nestleder i FSRH, var med på oppstartsmøtet. Hun og styret for øvrig, bidrar gjerne med faglig innspill hvis ønskelig fra den nye lokalgruppa.

Neste møte er allerede avtalt til 24.08.11 kl 18.30. Dette møtet blir også ved Øya Helsehus, 3. etg.

 

Medlemmer fra Sør – Trøndelag ønskes velkommen på neste møte!

Velkommen til oppstart av lokal faggruppe FSRH Sør-Trøndelag 09.06.11

På fordypningskurset ”sykepleierens rolle i rehabilitering” som faggruppen arrangerte i Trondheim mars 2010 kom det et sterkt ønske fra et av våre medlemmer om å starte en lokal faggruppe i Sør – Trøndelag. På generalforsamling i fjor høst ble det vedtatt vedtektsendringer som åpnet for slik aktivitet og jeg har herved den glede å invitere deg til første møte i denne lokale faggruppen. For nærmere informasjon - trykk på overskriften