Staten

Ca. 1200 medlemmer i statlig område

Norsk Sykepleierforbund har totalt ca. 1200 medlemmer innenfor statlig tariffområde - de fleste på arbeidsplasser knyttet til høgskoler og forsvaret. I tillegg har NSF medlemmer i departementer, direktorater, fylkesmannsembeter, NAV, Bufetat, mm.

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i statlig område.

Streik avverget i Staten

14 timer på overtid kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik. – Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

1000 statsansatte er streikeklare i politiet, høyskoler og universiteter

Dersom meklingen i staten ikke fører frem innen fristen natt til 24. mai, vil Unio ta ut 1000 statsansatte fra fredag morgen. Det gjelder blant andre ansatte på universiteter og høyskoler, ulike grupper i politiet, skatterevisorer, bibliotek- og Nav-ansatte.

Brudd i staten

Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå går til mekling. – Statens tilbud var ikke godt nok på verken lønn eller pensjon, sier Unios forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind. NSF har 1.500 medlemmer i området.

Oppstart i forhandlingene om lønn og pensjon i Unio stat

Klokken 12 i dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind leder forhandlingene på vegne av Unio stat. Hun krever reallønnsøkning for statsansatte.

Hefte "Personalpolitikk ved omstillingsprosesser"

Hefte om den statlige personalpolitikken ved omstillingsprosesser er revidert.

Disse retningslinjene er ment som et hjelpemiddel for statlige virksomheter som skal gjennomføre omstillingsprosesser.

Retningslinjene er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med hovedsammenslutningene i staten; LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne i samsvar med hovedtariffavtalene punkt 5.4. Hovedsammenslutningene bindes likevel ikke av enkeltformuleringer i teksten.

Det er en grunnleggende forutsetning at omstillinger i staten skjer i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, slik dette også er kommet til uttrykk gjennom hovedavtalen § 1 Formål og intensjoner. Det er bare gjennom godt samarbeid mellom partene at man kan få til en inkluderende og stimulerende personalpolitikk, og gjennom den nå målene i moderniseringsarbeidet.

Lenke til heftet "Personalpolitikk ved omstillingsprosesser"