Staten

Ca. 1200 medlemmer i statlig område

Norsk Sykepleierforbund har totalt ca. 1200 medlemmer innenfor statlig tariffområde - de fleste på arbeidsplasser knyttet til høgskoler og forsvaret. I tillegg har NSF medlemmer i departementer, direktorater, fylkesmannsembeter, NAV, Bufetat, mm.

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i statlig område.

Nytt hefte "Personalpolitikk ved omstillingsprosesser"

Hefte om den statlige personalpolitikken ved omstillingsprosesser er revidert.

Disse retningslinjene er ment som et hjelpemiddel for statlige virksomheter som skal gjennomføre omstillingsprosesser.

Retningslinjene er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med hovedsammenslutningene i staten; LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne i samsvar med hovedtariffavtalene punkt 5.4. Hovedsammenslutningene bindes likevel ikke av enkeltformuleringer i teksten.

Det er en grunnleggende forutsetning at omstillinger i staten skjer i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, slik dette også er kommet til uttrykk gjennom hovedavtalen § 1 Formål og intensjoner. Det er bare gjennom godt samarbeid mellom partene at man kan få til en inkluderende og stimulerende personalpolitikk, og gjennom den nå målene i moderniseringsarbeidet.

Lenke til heftet "Personalpolitikk ved omstillingsprosesser"

 

Ja i uravstemningen i Staten

Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Drøyt 86 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.

Uravstemning i statlig tariffområde

Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 29. april, oppgjøret gikk da til mekling. Torsdag 24. mai la mekleren fram en skisse til løsning for partene. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen.

Gjennomslag for viktige krav i staten

- Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

En Unio-streik vil ramme hele landet

Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. mai kl. 24.00, vil Unio ta ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og Nav-ansatte.

Derfor ble det brudd i staten

Unio ville beholde lønnstabellen med lønnstrinn, og sikre medlemmene økt kjøpekraft. Derfor ble det brudd i lønnsforhandlingene med staten.

Brudd i forhandlingene i staten

– Avstanden mellom partene var for stor til at vi kunne finne en forhandlingsløsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

Brudd i forhandlingene om reiseregulativet i staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Unio, LO Stat, YS Stat og Akademikerne brøt i går forhandlingene om særavtalene for inn- og utland. Begge særavtalene går nå til nemndsbehandling.

Ny hovedavtale i Staten 2017 - 2019

Partene er enige om ny Hovedavtale i Staten. Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019.