Stipend til forskerutdanning

NSF har satt av 500.000 kroner pr. år til personlige stipend som bidrag til utenlandsopphold eller innhenting av registerdata i forbindelse med forskerutdanning.

Utenlandsopphold eller innhenting av registerdata

15.03.2019