Stipend og fondsmidler

Stipend og fonsmidler 2018

Hvert år setter NFSO - NSF av et beløp som skal brukes til utviklingsarbeid blant sykepleiere som arbeider med ortopedi. Fondet er ment å stimulere og engasjere til faglig utvikling innen ortopedi. Alle sykepleiere som arbeider med prosjekter innenfor fagområdet er kvalifisert til å søke etter gitte kriterier.

Frist for søknad om stipend/fondsmidler for 2018 er 1. mars

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi

Rest fagutviklingsmidler 2016. Søknadsfrist, den 20.11.16 til faggruppeleder Edel Bruun Bastøe, edebas@online.no

Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i en faggruppe i minimum 2 år.

Se vedlegg for kriterier

NSF utlyser forskningsmidler til ph.d.- og postdoktorstillinger for NSF-medlemmer

Prosjektene skal frembringe ny kunnskap som kan bidra til å utvikle sykepleietjenesten og sykepleierutdanningen i tråd med brukernes/pasientenes, pårørende og samfunnets behov.

Rest fagutviklingsmidler 2015

Rest fagutviklingsmidler 2015. Søknadsfrist, den 15.11.15 til faggruppeleder Edel Bruun Bastøe, edebas@online.no


Vedlagte kriterier er gjeldende

Stipend og fonsmidler 2016

Hvert år setter NFSO - NSF av et beløp som skal brukes til utviklingsarbeid blant sykepleiere som arbeider med ortopedi.

Frist for søknad om stipend/fondsmidler for 2016 er 1. mars

Stipend og fonsmidler 2015

Hvert år setter NFSO - NSF av et beløp som skal brukes til utviklingsarbeid blant sykepleiere som arbeider med ortopedi.

Frist for søknad om stipend/fondsmidler for 2015 er 1. mars

 

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi

"Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må
vedkommende ha vært medlem i en faggruppe i minimum 2 år."

Søknadsfrist 1. februar. Les mer i vedlagte dokument.

Fagutviklingsmidler 2014 - KORT FRIST!

Rest fagutviklingsmidler kr 150 000 for 2014. Kort søknadsfrist, den 18.11.14 til faggruppeleder Edel Bruun bastøe, edebas@online.no
Vedlagte kriterier er gjeldende

Stipend/Fondsmidler NFSO-NSF 2014

Hvert år setter NFSO - NSF av et beløp som skal brukes til utviklingsarbeid blant sykepleiere som arbeider med ortopedi.

Frist for søknad om stipend/fondsmidler for 2014 er 1. mars

Med dette fondet ønsker vi og være med å stimulere og engasjere til faglig utvikling innenfor ortopedifaget. Vi inviterer alle sykepleiere som arbeider med prosjekter innenfor sykepleie til ortopediske pasienter til å søke fondsmidler, så fremst de oppfyller kriteriene nedenfor.

Informasjon om stipend og fondsmidler

Minimum halvparten av NFSO-NSFs stipendmidler skal forbeholdes utdanningskandidater som fordyper seg i ortopedisk sykepleie.