Stipend og godkjenningsordninger

NSF har tre typer stipend for medlemmer.

Les mer om de ulike stipendene, og send søknad.

Faglig veiledning i sykepleie

NSFs godkjenningsordning gir sykepleiere en mulighet til å dokumentere sin veilederkompetanse og bli NSF-godkjent faglig veileder i sykepleie.

Godkjenningsordningen er et gratis medlemsgode med to søknadsfrister i året.Søkere må ha vært medlem i NSF sammenhengende siste 3 år.

Søknadsfrister: 1. mars og 1 .oktober

Klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

NSFs godkjenningsordning for kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie anerkjenner systematisk videreutvikling av kompetanse gjennom praksis, veiledning, teoretiske studier og kurs. 
Du finner kriteriene og søknadsskjema i denne artikkelen.

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober

NSFs kursgodkjenning

NSF vurderer kursprogram for godkjenning med tellende timer i tråd med kriteriene for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Det er kursarrangør som søker om godkjenning i forkant av kurset og NSF krever at antall godkjente kurstimer står spesifisert på kursbeviset.

Skjema for Kursgodkjenning finner du her