Stipend

Tildeling stipend 2019

Tildeling av stipend 2019 er nå klar. 

Fordeling av stipend 2018

Vedlagt en oversiktig over de 10 som får tilbud om stipend på kr 5000, samt 1 stipend på kr 10000.De aktuelle blir kontaktet av stipendansvarlig Eli Bente Lote Henden.

Søknad om stipend for 2020

Ønsker du å fordype deg faglig? I så fall kan du være heldig å få stipend av NSFs FKS i 2020

 

Fordeling av stipend 2017

Det var rekordhøyt antall søkere på stipend for 2017, i alt 124 søkere til stipend på 5000,- og 2 søkere til stipendet på 10 000,-