Stipend

Tildeling av stipend 2020 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Tildeling av stipend for 2020 er nå klar. 

 

Tildeling stipend 2019

Tildeling av stipend 2019 er nå klar. 

Fordeling av stipend 2018

Vedlagt en oversiktig over de 10 som får tilbud om stipend på kr 5000, samt 1 stipend på kr 10000.De aktuelle blir kontaktet av stipendansvarlig Eli Bente Lote Henden.

Søknad om stipend for 2021 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Ønsker du å fordype deg faglig? I så fall kan du være heldig å få stipend av NSFs FKS

 

Fordeling av stipend 2017

Det var rekordhøyt antall søkere på stipend for 2017, i alt 124 søkere til stipend på 5000,- og 2 søkere til stipendet på 10 000,-