Stipend

SØKE STØTTE TIL LOKALLAG/ARRANGEMENT I SIS-REGI?

Styret ønsker å stimulere til økt aktivitet innenfor faget. Vi oppfordrer derfor medlemmer av SIS til å søke om økonomisk støtte for å arrangere faglige arrangementer.

Søknadsfrist: 1.mars, 1.mai, 1.august, 1. oktober og 31. desember. 

 

SIS - FAGUTVIKLINGSSTIPEND

SIS ønsker at våre medlemmer skal ha mulighet til å øke sin kompetanse. Vi har derfor en fagutviklingspott som det er mulig for medlemmer å søke på. Du kan få tildelt støtte til kurs og kongresser, seminarer, hospitering, videreutdanning innen stomisykepleie, samt reiseutgifter i tilknytning til dette.

Søknadsfrist: 1. mars, 1.mai, 1. august, 1. oktober og 31. desember.