Stipend og kursstøtte

Av NSF

NSF har tradisjon for å bidra økonomisk til forskning og fagutvikling innen sykepleie, og har tre ulike typer stipend for medlemmer.

NSFs strategiske forskningsmidler. Formålet er å stimulere til at flere sykepleiere tar doktorgrad eller får postdoktorstipend, samt å bidra til forskning på områder som er av strategisk betydning for NSF.

Kurs- og konferansestøtte har tildeling fem ganger i året. Hver tildeling er for de to-tre påfølgende månedene. Støtten er ment som et tilskudd til et ønsket fagarrangement.

Videreutdanning og mastergradsstipend har alltid blitt prioritert i NSFs stipendsatsning. De som tar relevante videreutdanninger på 60 studiepoeng eller mer, kan søke stipend. De som tar lengst utdanning/ mastergrad får mest. Stipendet gis som en engangsstønad, og er å regne som et tilskudd, ikke erstatning for lønn.