Stipender

Søknad om stipend

Vi i styret i ØNH-faggruppen har fått utarbeidet et søknadsskjema med kriterier for tildeling av stipend. Dette gjør behandlingen av søknadene enklere, og tildelingen mer rettferdig.

For å komme til søknadsskjemaet må du klikke der hvor det står søknad om stipend (sakens tittel). Husk søknadsfrist 1. juni :)