Stipender

NSF-LKS Mastergradsstipend 2018

NSF-LKS utlyser ett stipend på kr 15 000,- for studenter som skal ta mastergrad med tema knyttet til kardiologi. Søknadsfrist 02. september 2018.

NSF-LKS Utdanningsstipend 2018

NSF-LKS utlyser et utdanningsstipend på kr 15 000,- for studenter som tar utdanning som gir studiepoeng og er relatert til kardiologisk sykepleie. Søknadsfrist 02. september 2018.

 

NSF-LKS Medlemsstipend 2018

NSF-LKS deler ut 5 høststipender à kr 8000,- til sine medlemmer.
Søknadsfrist 02. september 2018.