Streik

Den 25. oktober ble 55 sykepleiere tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Streiken er nå avsluttet.

- Trist at det endte med lønnsnemnd

Arbeidsminister Anniken Hauglie kalte i ettermiddag inn partene i konflikten mellom NHO Service og Handel og NSF og meddelte at Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd. Etter fire ukers lovlig streik for NSF gjorde NHOs varsel om lockout at situasjonen ble kritisk for liv og helse.

- NHO spiller hasard med pasientsikkerheten

– Lockouten fra NHO er antagelig et lovbrudd som setter pasienters liv og helse i fare. Til syvende og sist er det kommunene og helseforetakene som har dette ansvaret, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Støtteerklæringer til de streikende

Norsk Sykepleierforbund takker for all støtte i den pågående streiken i NHO Service og Handel. Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig. Les alle støtteerklæringene her.

NHO utsetter lockouten til onsdag

Etter at Norsk Sykepleierforbund (NSF) bestred lockout-varselet fra NHO Service og Handel fra tidligere i uken kom et nytt varsel fredag, og lockouten er nå meldt gjeldende for alle NSFs medlemmer fra onsdag.

NHOs lockoutvarsel til sykepleierne er ugyldig

NHOs lockoutvarsel til NSF er ugyldig. Det fyller ikke de formkrav som et lockoutvarsel skal følge etter loven. Riksmekleren har derfor fått melding om at sykepleierne som ikke er i streik vil møte på jobb som vanlig tirsdag morgen. 

Disse rammes av lockout

65 bedrifter rammes av lockout i NHO Service og Handel.

- Dette er dramatisk

Forbundsleder Eli Gunhild By la ikke skjul på at den varslete lockouten i streiken mot NHO Service og Handel er en sjokkerende utvikling.

Parat ber NHO trekke varsel om lock out

Norsk Sykepleierforbund er i en lovlig arbeidskonflikt med NHO Service etter ikke å ha kommet til enighet med årets tariffoppgjør. Torsdag sendte NHO varsel om lock-out. Parats landsmøte går i rette med NHO, og ber arbeidsgiverorganisasjonen trekke varselet om lock-out.

NHO kan ikke drive helsetjenester

–  I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam, gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Resultatlikhet er ikke en del av den norske modellen

NHO villeder sine medlemmer og befolkningen når de i VG argumenterer for lockout.