Streik

NHO og Kreftforeningen er ikke blitt enige med NSF om en tariffavtale for ansatte sykepleiere. 19 sykepleiere i Kreftforeningen ble tatt ut i streik 22/5-17. Nå er 27 av foreningens 34 sykepleiere i streik. 

Programmet på Helsesøsterkongressen endret

På grunn av streiken mot Kreftforeningen, ble programmet på årets Helsesøsterkongress endret. Planlagt innslag fra Kreftforeningen ble strøket. 

Kreftforeningen svekker tilbudet til norske kreftpasienter

Kreftforeningen svekker det helsefaglige tilbudet til norske kreftpasienter og deres pårørende ved å ikke anerkjenne sykepleierkompetansen ved Kreftlinjen. NSF trapper nå ytterligere opp streiken som har vart i over 100 dager.

Trapper opp streiken etter 100 dager

NSF har nå også meldt sine sykepleiere ved distriktskontoret i Stavanger ut i streik. — Vi har ikke kommet nærmere noen løsning, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF om opptrappingen.

Massiv støtte til de streikende

— Det har vært overveldende å se hvilken støtte vi har fått fra ulikt hold i denne viktige kampen, sier forbundsleder Eli Gunhild By. YS er blant dem som støtter de streikende sykepleierne i Kreftforeningen. 

Kraftfull støtte fra Utdanningsforbundet

NHO undergraver ordnede tarifforhold i velferdssektoren! Det er den klare meldingen fra Utdanningsforbundet i Telemark som har sendt en støtteuttalelse til de streikende sykepleierne i Kreftforeningen.

Viktig streik fortsetter

Streiken i Kreftforeningen har vart i over tre måneder. — Jeg er imponert over de streikende som tar en viktig kamp for seg selv og alle andre medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Reagerer kraftig på streikebryteri

Uorganiserte arbeidstakere ble satt inn i de streikende sitt sted for å utføre streikebelagt arbeid på Kreftforeningens sommerleir. 

Abelia sprer usannheter

Abelia har brukt Arendalsuka til å dele ut løpesedler med misvisende og feilaktige opplysninger om den pågående streiken i Kreftforeningen. Norsk Sykepleierforbund ser seg nødt til å svare på denne rekken av usannheter.

Sterk støtte til Sykepleierforbundet under markering foran Stortinget

Over 200 mennesker hadde møtt opp foran Stortinget, der Legeforeningen, Fagforbundet, Unio og LO holdt appeller for å vise sin støtte.

Støttemarkering i dag

I dag blir det støttemarkering for de streikende sykepleierne i Kreftforeningen foran Stortinget klokken 13.00. De streikende er også ute og markerer seg i Trondheim, Tønsberg og Hamar.

Streikesymbol