Streik

Den 25. oktober ble 55 sykepleiere tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel.

Støtteerklæringer til de streikende

Norsk Sykepleierforbund takker for all støtte i den pågående streiken i NHO Service og Handel. Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig. Les alle støtteerklæringene her.

NHO utsetter lockouten til onsdag

Etter at Norsk Sykepleierforbund (NSF) bestred lockout-varselet fra NHO Service og Handel fra tidligere i uken kom et nytt varsel fredag, og lockouten er nå meldt gjeldende for alle NSFs medlemmer fra onsdag.

NHOs lockoutvarsel til sykepleierne er ugyldig

NHOs lockoutvarsel til NSF er ugyldig. Det fyller ikke de formkrav som et lockoutvarsel skal følge etter loven. Riksmekleren har derfor fått melding om at sykepleierne som ikke er i streik vil møte på jobb som vanlig tirsdag morgen. 

Disse rammes av lockout

65 bedrifter rammes av lockout i NHO Service og Handel.

- Dette er dramatisk

Forbundsleder Eli Gunhild By la ikke skjul på at den varslete lockouten i streiken mot NHO Service og Handel er en sjokkerende utvikling.

Parat ber NHO trekke varsel om lock out

Norsk Sykepleierforbund er i en lovlig arbeidskonflikt med NHO Service etter ikke å ha kommet til enighet med årets tariffoppgjør. Torsdag sendte NHO varsel om lock-out. Parats landsmøte går i rette med NHO, og ber arbeidsgiverorganisasjonen trekke varselet om lock-out.

NHO kan ikke drive helsetjenester

–  I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam, gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Resultatlikhet er ikke en del av den norske modellen

NHO villeder sine medlemmer og befolkningen når de i VG argumenterer for lockout.

– NHO ber om regjeringens hjelp til å holde sykepleierlønna nede

Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt på at NHO Service og Handel nå truer med lockout mot sykepleierne ved sine bedrifter. – Det er svært alvorlig hvis et slikt maktmiddel tas i bruk for å stoppe en rettferdig lønnskamp for de lavest lønnede sykepleierne i bransjen. Dette er en fallitterklæring fra NHO, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Trår til for å hindre eventuell fare for liv og helse

Foretakstillitsvalgt for NSF har tilbudt Helse Bergen at sykepleierne kan yte en ekstra innsats ved sykehuset under streiken, for å hindre at det oppstår fare for liv og helse på Haukeland. Dette skjer i full forståelse med de streikende sykepleierne.