Streik

Streiken i Kreftforeningen er nå over, etter at NSF og NHO Abelia mandag 2. oktober ble enige om en tariffavtale for sykepleierne.

Vi står last og brast med de streikende

- Streiken i Kreftforeningen har for lengst gått over i historien på grunn av sin lengde. Nå har våre medlemmer i Kreftforeningen streiket i over fire måneder. Vi står last og brast med de i den viktige kampen, skriver forbundsleder Eli Gunhild By.

Bekymret over oppfølging på Treffpunkt

Kreftforeningen har midt under streiken en kampanje for Treffpunkt, et tilbud til barn og unge som er pårørende til kreft. Ansvarlig sykepleier er ute i streik og bekymret for kvaliteten på oppfølging av en sårbar gruppe.

Programmet på Helsesøsterkongressen endret

På grunn av streiken mot Kreftforeningen, ble programmet på årets Helsesøsterkongress endret. Planlagt innslag fra Kreftforeningen ble strøket. 

Kreftforeningen svekker tilbudet til norske kreftpasienter

Kreftforeningen svekker det helsefaglige tilbudet til norske kreftpasienter og deres pårørende ved å ikke anerkjenne sykepleierkompetansen ved Kreftlinjen. NSF trapper nå ytterligere opp streiken som har vart i over 100 dager.

Trapper opp streiken etter 100 dager

NSF har nå også meldt sine sykepleiere ved distriktskontoret i Stavanger ut i streik. — Vi har ikke kommet nærmere noen løsning, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF om opptrappingen.

Massiv støtte til de streikende

— Det har vært overveldende å se hvilken støtte vi har fått fra ulikt hold i denne viktige kampen, sier forbundsleder Eli Gunhild By. YS er blant dem som støtter de streikende sykepleierne i Kreftforeningen. 

Kraftfull støtte fra Utdanningsforbundet

NHO undergraver ordnede tarifforhold i velferdssektoren! Det er den klare meldingen fra Utdanningsforbundet i Telemark som har sendt en støtteuttalelse til de streikende sykepleierne i Kreftforeningen.

Reagerer kraftig på streikebryteri

Uorganiserte arbeidstakere ble satt inn i de streikende sitt sted for å utføre streikebelagt arbeid på Kreftforeningens sommerleir. 

Sterk støtte til Sykepleierforbundet under markering foran Stortinget

Over 200 mennesker hadde møtt opp foran Stortinget, der Legeforeningen, Fagforbundet, Unio og LO holdt appeller for å vise sin støtte.

Støttemarkering i dag

I dag blir det støttemarkering for de streikende sykepleierne i Kreftforeningen foran Stortinget klokken 13.00. De streikende er også ute og markerer seg i Trondheim, Tønsberg og Hamar.

Streikesymbol