Årsmøte

Årsmøte NSF Student 2019 - Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om årsmøtet til NSF Student.

Hva er Årsmøtet i NSF Student?

Lurer du på hva Årsmøtet er, eller hva som skjer der? Denne artikkelen forteller deg hva Årsmøtet er, hva som skjer og hvordan du kan delta.

Still til sentrale verv i NSF Student

Her finner du informasjon om sentrale verv i NSF Student og hvordan du kan stille til dem.

Fristen for å stille til sentrale verv ble åpnet igjen på årsmøtet 2019. 

Studentpolitisk plattform og innsatsområder for 2018-2019

Årsmøtet 2018 har vedtatt revidert Studentpolitisk plattform og innsatsområder for perioden 2018-2019.

Årsmøtepermen og sakspapirer 2015

Her finner du årsmøtepermen og sakspapirene i PDF-format. Deltakerne får også utdelt en i mappe i papirformat ved årsmøtets start.

Invitasjon og tema til årsmøtefesten 2015

Her finner du invitasjonen til årsmøtefesten, samt tema, som er BALLROOM. Se vedlegget.

Bli med på årsmøtet 2015

For å bli med på årsmøtet, og informasjon om helgen - klikk her.
Bilder fra fjorårets årsmøte - klikk her.

Sakspapirer Årsmøte 2014

Studentpolitisk plattform og innsatsområder er saker på årsmøte hvert år. I tillegg til de faste sakene har vi i år tre saker vi ønsker at årsmøte diskuterer og tar stilling til. Det er sak 5 "En utdanning i endring", sak 6 "En aktiv studentorganisasjon" og sak 7 "Årets praksissted". 

Bakgrunn for sakene kan leses i sakspapirene. 

Om årsmøtet

NSF Students årsmøte er det høyeste studentorgan i NSF.
På årsmøtet er alle studenter fra landets sykepleierutdanninger representert.
Her diskuteres viktige saker relatert til sykepleierutdanningen.