Lokallag

Hva er et lokallag?

Lokallaget er for deg som er sykepleierstudent og som ønsker å være med i planleggingen av spennende og faglige arrangement. Et lokallag skal støtte opp under NSF Students formål, mål og innsatsområder. Det betyr blant annet arrangere sykepleiefaglige aktiviteter som fagdager, kurs, quiz og mye mer. Lokallagsarrangementene er også fylt med sosiale aktiviteter. 

Bli med i lokallaget til skolen din

Som studentmedlem i Norsk Sykepleierforbund (NSF) kan du opprette et lokallag på ditt campus! Lokallag arrangerer faglige og sosiale arrangement, skreddersydd for sykepleierstudenter. Å drive eller være med i et lokallag er en veldig fin måte å engasjere seg på uten å ha et formelt verv.

Hvis du ønsker å engasjere deg i lokallaget ved skolen din, ta kontakt med den som står ansvarlig for lokallaget.

Oversikt over NSF Students lokallag

 • Lokallaget i Bodø ble opprettet høsten 2019.

  Erik Schultz Nilsen er lokallagsleder, sammen med Magnus Nybakk Pettersen som nestleder og økonomiansvarlig.

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med Erik! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder og nestleder: Erik Schultz Nilsen og Magnus Nybakk Pettersen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 90130028 (Erik Schultz)

 • Lokallaget i Drammen ble opprettet i 2016.

  Tobias Eliassen ble valgt som ny lokallagsleder høsten 2019 og har gjort en kjempeflott innsats! Nå har Thea Walgren tatt over ansvaret for lokallaget. Thea er også fylkesrepresentant for Viken fylke, sammen med to andre.

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med Thea! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Fylkesrepresentant og lokallagsleder: Thea Walgren
  E-post: Send e-post
  Telefon: 905 74 485

 • Lokallaget i Elverum ble opprettet høsten 2019.

  Cathrine Marlene Johnsen ble valgt som lokallagsleder, sammen med Karen Kjølmoen Østgård som økonomiansvarlig.

  Lokallaget har blant annet hatt både arbeidslivskurs, anatomiquiz, kurs om sykepleierstudenters rettigheter i praksis og julekalender.

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Cathrine! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder: Cathrine Marlene Johnsen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 97419417

 • Sykepleierstudentene i Østfold har i flere år vært engasjerte. I 2017 ble lokallaget gjenopprettet etter mange år! Leah Marie Rygg Hovland ble valgt som ny lokallagsleder i 2019 og har med seg Anders Magnussen som nestleder.
  Sammen med fylkeskontoret i Østfold har de arrangert flere events for sykepleierstudentene. Blant annet:

  • Fagkurs om faglig forsvarlighet, ledelse og kvalitetsforbedring
  • Flere stands på høgskolen med både vafler og quiz
  • Fagkvelden "Snart sykepleier? - Kjekt å vite om møte med arbeidslivet"
  • Quiz i anatomi og grunnleggende sykepleie
  • Julekalender

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med fylkesrepresentant Leah! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder og fylkesrepresentant: Leah Marie Rygg Hovland
  E-post: Send e-post
  Telefon: 452 62 989

 • Lokallagsleder i Førde er Natalie Kjeilen, sammen i lokallaget har hun med seg Celina Svardal som økonomiansvarlig, samt flere andre engasjerte medstudenter.

  Lokallaget i Førde er ett av NSF Students mest aktive lokallag! De har hatt flere stander på campus og har mange spennende arrangementer, blant annet mye digitalt under koronapandemien. Følg med på deres Facebookside og Instagram for å se hva som skjer.

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder: Natalie Kjeilen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 977 48 301

 • På NTNU Gjøvik har vi lenge ønsket å få opprettet et lokallag. Dette skjedde endelig i 2018 og lokallaget arrangerte en flott fagdag med temaet «Døden» våren 2019. I tillegg til en fagkveld om sårstell.

  Vi trenger likevel flere med på laget!

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med fylkesrepresentant Jon Sverre! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Fylkesrepresentant:
  Jon Sverre Langaker
  E-post: Send e-post
  Telefon: 478 79 561

 • Lokallaget i Grimstad ble opprettet høsten 2019.

  Line Ostad ble valgt som ny lokallagsleder høsten 2019 og har gjort en kjempeflott innsats! Med seg har hun Ruben Dahl Leirvåg som er økonomiansvarlig for laget, samt flere andre engasjerte studenter. 

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Line! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder: Line Ostad
  E-post: Send e-post
  Telefon: 938 50 444

 • Lokallaget i Haugesund er også et av de mest aktive lokallagene vi har hatt i NSF Student. De har arrangert mange og varierende aktiviteter som:

  • PVK Kurs
  • Medikamentregningskurs
  • Anatomiquiz
  • Fagkveld
  • Julekalender
  • Undervisning: "Snart ferdig sykepleier - hva bør du vite når du søker jobb"
  • Påskekonkurranse

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Marius! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder: Marius Kristiansen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 907 96 722

 • Lokallaget i Finnmark har vært aktivt i flere år med flere engasjerte studenter. De har også arrangert flere arrangementer og aktiviteter, her er noen av dem: 

  • Quiz i anatomi
  • Kampanje om stipendkuttet
  • Fagkveld om studenters rettigheter

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Ingeborg! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebookside

  Kontaktinformasjon:
  Fylkesrepresentant:
  Sigrid Husøy Larsen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 908 37 306

 • Lokallaget i Harstad ble opprettet i 2018! Endelig fikk vi også lokallag her. Så langt har de engasjerte studentene klart å også arrangere fagkveld om studenters rettigheter for sykepleierstudentene i Harstad. Men vi gleder oss til å se hva lokallaget arrangerer i 2020!

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med økonomiansvarlig Natallia! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebookside

  Kontaktinformasjon:
  Økonomiansvarlig:
  Natallia Larsen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 902 61 885

 • Lokallaget i Kristiansand er et av NSF Students mest aktive lokallag! Det har de vært over flere år. De har arrangert mange og varierende arrangementer for sine medstudenter. Se noen av dem under:

  • Julekalender
  • Fagkveld om blant annet: Selvmordsforebygging, sofaprat med SykepleiePluss (nå MedEasy) og studenters rettigheter i praksis
  • Fagdager med blant annet SykepleiePluss (nå MedEasy)
  • Medikamentregningskurs
  • Quizer
  • Rekrutteringsstander

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Magnus! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder: Magnus Immanuel Bjørka
  E-post: Send e-post
  Telefon: 416 14 671

 • Lokallaget i Levanger ble opprettet oktober 2019.

  I 2020 ble Anna Kildal valgt som ny lokallagsleder og med seg har hun Regine Alslie som er økonomiansvarlig for laget.

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Anna! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

  Kontakinformasjon:
  Lokallagsleder:
  Anna Kildal
  E-post: Send e-post
  Telefon: 911 90 186

 • Lokallaget i Narvik ble opprettet november 2020. Endelig har vi også lokallag i Narvik! Vi ser veldig frem til hva lokallaget finner på av aktiviteter fremover og gleder oss over at NSF Student blir mer synlig og kan arrangere events for studentene ved UIT Narvik.

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Ida! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder:
  Ida Charlotte Brox-Pedersen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 455 14 407

 • Lokallaget i Oslo har eksistert i mange år og er et av de mest aktive lokallagene vi har i NSF Student. De har også arrangert en rekke ulike arrangementer og eventer for sine medstudenter! Blant annet:

  • Anatomiquiz siden 2012
  • Fagdager siden 2012, med temaer som: seksualitet, psykiatri, døden
  • Foredrag med Kronprins Håkon
  • Debatter
  • Julekalender

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Daniel! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder:
  Daniel Stabu
  E-post: Send e-post
  Telefon: 938 50 801

 • I 2019 ble lokallaget i Porsgrunn etablert igjen! De har på kort tid arrangert blant annet:

  • Kick-Off
  • Anatomiquiz
  • Juleverksted
  • Flere stands og konkurranser

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Monica! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder:
  Monica Figeroa
  E-post: Send e-post
  Telefon: 414 88 145

 • Lokallaget i Sandvika ble opprettet i 2017. Sammen med lokallaget i Oslo og på Kjeller har de arrangert fagdag med seksualitet som tema i 2018.

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Martine! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder og vara-fylkesrepresentant:
  Martine Holt Thune
  E-post: Send e-post
  Telefon: 980 19 377

 • Lokallaget i Stavanger er et av de mest aktive lokallagene vi har i NSF Student. De har også arrangert en hel rekke med ulike arrangementer og eventer for medstudentene sine! Blant annet:

  • Rekruttering på yrkesmesse
  • Kurs i legemiddelregning
  • Anatomiquiz
  • Kakestand på engasjertdagen

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Nathalie! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder: Nathalie Solveig Andersen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 466 39 690

 • I 2016 ble lokallaget på Stord ny oppstartet for så igjen i 2018 da en gjeng på 7 stykker samlet seg sammen og fikk i gang et heidundrende lokallag! De har på kort tid arrangert:

  • Infokveld om NSF Student og lokallaget
  • Anatomiquiz
  • Stand i faddervekene
  • Sykdomslærequiz
  • Fagkveld om rettigheter i praksis

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Camilla! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder: Camilla Hansen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 99447393

 • NTNU Trondheim er den eneste sykepleierutdanningen i Sør-Trøndelag. Her finner du informasjon om lokallaget i Trondheim!

  Lokallaget i Trondheim er et av NSF Students mest aktive lokallag gjennom flere år! De arrangerer mange sosiale og faglige eventer for sykepleierstudentene på NTNU. I tillegg er det et veldig stort engasjement blant studentene!

  • Rekrutteringsdager
  • Kurs i medikamentregning
  • Lønningskurs
  • Samlinger for lokallaget
  • Fagdager

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Katharina! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder:
  Katharina Baardseth
  E-post: Send e-post
  Telefon: 468 12 162

 • I oktober 2020 fikk endelig UIT Tromsø også lokallag!
  12. november 2020 holdt de sitt første arrangement - En digital anatomiquiz!

  Benjamin Olaussen er lokallagsleder i Tromsø og har med seg en gjeng engasjerte sykepleierstudenter. Vi gleder oss til hva lokallaget skal arrangere fremover!

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Benjamin! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder og fylkesrepresentant:
  Benjamin Olaussen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 414 08 518

 • I september 2020 ble NSF Student kontaktet av en gjeng sykepleierstudenter ved USN Vestfold som ønsket å engasjere seg. Dermed fikk vi endelig også et lokallag i Vestfold!

  På svært kort tid har lokallaget i Vestfold allerede:

  • Holdt flere stands på skolen.
  • Arrangert foredrag om smittevern og mikrobiologi, med quiz.
  • Tema måned på sosiale medier - den mannlige student og menns helse.
  • Instagram takeovers
  • Webinar

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallagsleder Vanja! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

  Kontaktinformasjon:
  Lokallagsleder: Vanja Gramstad
  E-post: Send e-post
  Telefon: 479 35 344

Finner du ikke ditt studiested?

Dersom du ikke finner ditt studiested her betyr det at vi for tiden ikke har et aktivt lokallag her for øyeblikket. Kanskje du eller noen du kjenner kan være de som gjør noe med det? Send oss en mail for å få vite mer om hvordan du starter og driver et lokallag.

Etablering av lokallag Send oss en e-post

Nyheter