Styret i BSF

Styret 2020-2021

På grunn av koronapandemien har styret supplert seg selv, og vil fungere som et interimstyre frem til generalforsamling kan avholdes.

Øverst fra venstre: Hilde Silkoset, Mette Øfstegaard, Marianne Lund, Tove Elisabeth Børsting og Nina Granum Lycke. 

Presentasjon styret i BSF

 

Her kan du lese om det nye BSF styret 2019-2021

Styret betstår av:

Leder som er frikjøpt 20%, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 2 vara.

BSF utanningsutvalg består av to medlemmer og en vara

Styre i BSF 2017-19

Kirsti Egge Haugstad, Ingvild Hareide, Linn Sophie Rian, Nina Granum Lycke, Hilde Silkoset, Jorunn Tunby, Jeanette Therese Grønnslett var ikke til stede.

Styret i BSF 2015-2017

Leder 

Kirsti Egge Haugstad
leder@barnesykepleierforbundet.no

Nestleder
Jorunn Tunby
nesteleder@barnesykepleierforbundet.no

Sekretær
Nina Granum Lycke
sekretær@barnesykepleierforbundet.no

Kasserer
Jeanette Terese Grønnslette
kasserer@barnesykepleierforbundet.no

Styremedlem

Anja Smeland

styremedlem@barnesykepleierforbundet.no

1.vara

Eva Carlsen