Styret i BSF

Styre i BSF 2017-19

Kirsti Egge Haugstad, Ingvild Hareide, Linn Sophie Rian, Nina Granum Lycke, Hilde Silkoset, Jorunn Tunby, Jeanette Therese Grønnslett var ikke til stede.

Styret i BSF 2015-2017

Leder 

Kirsti Egge Haugstad
leder@barnesykepleierforbundet.no

Nestleder
Jorunn Tunby
nesteleder@barnesykepleierforbundet.no

Sekretær
Nina Granum Lycke
sekretær@barnesykepleierforbundet.no

Kasserer
Jeanette Terese Grønnslette
kasserer@barnesykepleierforbundet.no

Styremedlem

Anja Smeland

styremedlem@barnesykepleierforbundet.no

1.vara

Eva Carlsen