Styret

Historien til NSF seniorsykepleiere i Oslo og Akershus

Det første styret ble etablert 20.02.2010

 Sigrid Wisløff, Torild Bjørlykke, Mimi Bing Øverlie, Solveig Berre, Anne Lise Rustung Jemtland

NSF 100 år- Seniorsykepleiere deltar

Seniorsykeleiere er med å feire NSF 100 år (Ingress 220)Den 24. september 2012 feiret Sykepleierforbundet 100 år med festforestilling i Den Norske opera og ballett.
Dronningen og statsministeren deltok sammen med mange andre gjester fra inn- og utland.
Den 25. 0g 26.september var det Jubileumskonferanse i Spektrum.
Sammen med seniorsykepleiere og studenter i fra flere fylker, deltok styret som verter på alle arrangementene.
NSF kan ikke feire 100 år uten å se tilbake på sykepleiens sterke historie fram til i dag.
I Oslo og Akershus er det flere seniorsykepleiere som har lang yrkeserfaring fra alle deler av sykepleieryrket og flere deltok på 50- årsjubileet i 1962. De har mange historier å fortelle og har bidratt til Sykepleierforbundets  faglige utvikling, omdømme og organisasjonsvekst der vi er i dag og er stolte over. 

NSF 100 års jubileet.

Seniorsykepleierne i Jubileumsnummeret til Sykepleien

Seniorsykepleiere I jubileimsnummeret i Sykepleien (Ingress 220)  Seniorsykepleierne blir flere for hvert år. Og de
  slutter ikke å bry seg om helsepolitikk selv om
  de blir pensjonister.  I dag er det 6351
  pensjonister som er medlem av NSF.

  Mange av oss har 40 års fartstid i ulike   
  sykepleieryrker, diverse helsepolitiske posisjoner
  og generell livserfaring.

  Les omtalen i Sykepleien nr.10 2012 av journalist
  Eivor Hofstad

   Sykepleiens jubileumsnummer 

Styret på Pilegrimsvandring til Santdiago de Compostela

Framme foran Santiago - katedralen (180 bredde)Vårt styremedlem, Mimi Bing Øverlie, utfordret resten av styret til å være med henne på pilegrimsvandring til Santiago. Hun hadde vandret deler av veien tre ganger tidligere. Vi tok utfordringen og reisen foregikk i tiden 14. mai til 25.mai.
Byen er det tredje største europeiske pilegrimsmålet etter Jerusalem og Roma.
Det ble en magisk utfordring og et eventyr å gå på Caminoen, veien, i den nordvestlige delen av Spania for til slutt å stå på plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Pilegrimsvandring anbefales andre sykepleiere.

Pilegrimsveien til Santiago de Compostela

Fylkesmøte i Oslo 22. og 23. mars 2011

Politiske uttalelser fra fylkesmøtet i Oslo

Uttalelsen: Tydeliggjør behovet for profesjoner i samhandlingsreformen
ble fremmet av delegatene fra Seniorsykepleierne, Sigrid Wisløff, Solveig Berre, Mimi Bing Øverlie og Torild Bjørlykke. Den oversendes Stortinget.