Styret

Styret i NSF FUFF 2017 - 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Dette er styret i NSF FUFF for perioden 2017 - 2019

Styret i NSF-FUFF 2015-17

Denne gruppen skal lose FUFF som organisasjon gjennom de neste to årene.

Satsingsområder 2015-2017

NSF FUFF sine satsingsområder i denne valgperioden

Reviderte vedtekter

Vedlagt finnes vedtektene som ble vedtatt på årsmøtet i 2012

Informasjon om styrets arbeid

Dette er saker som styret jobber med for tiden