Styret

Styret NSF LSL 2017 - 2019

Styret i NSFs Landsgruppe av sykepleieledere (NSFLSL) ble valgt på generalforsamlingen 28. september 2018. 

Arne Værland ble valgt til ny leder.
Jan Erik Nilsen ble valgt til nestleder