Dilemma 7: Bilder og sosiale medier

En sykepleier på en sengepost har flere ganger sett kollegaer ta bilder på jobb og har også sett at en del av bildene er publisert på sidene deres på Snapchat, Facebook og Instagram. Hun tenker at dette må være brudd på taushetsplikten. Når hun tar det opp med kollegaene svarer de at de passer på ikke å publisere noe som gjør at informasjon om pasienter eller journaler kommer ut.

Sykepleieren mener at det likevel ikke er riktig verken å ta eller publisere bilder, men får beskjed om at det ikke er noe å bry seg om og at ingen synes det er så nøye.

  • Er dette et etisk problem?
  • Hva er det etiske problemet?
  • Hvilke refleksjoner gjør du deg, og hva er de etiske argumentene?
  • Hvordan vil du handle?

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som hjelpemiddel i drøftingen.