Prekonferanser Sykepleierkongressen 2021

Prekonferansene arrangeres også som hybrid, som innebærer at du kan velge mellom digital og fysisk deltakelse.

  • Registrering og lunsj fra kl. 12.00
  • Faglig program kl. 13.00 - 18.00
  • Prekonferansemiddag kl. 20.00

Har du spørsmål, kontakt oss på K2021@nsf.no

Priser

Digital deltakelse:

  • 500 kr for NSF-medlem
  • 1000 kr for ikke-medlem

Fysisk deltakelse, inkluderer lunsj og middag. :

  • 800 kr for NSF-medlem*
  • 800 kr for NSF Student-medlem*
  • 800 kr for pensjonist-medlem*
  • 1600 kr for ikke-medlem*

* Prisen er den samme uavhengig av om du deltar på middag eller ei.

Ledelse

Tema for prekonferansen: Med kraft og kunnskap til å lede!

Program finner du her.

Forskning

Tema for prekonferansen er: Metoder med gjennomslagskraft

Program finner du her.

Jordmortjenesten

Tema for prekonferansen er: Fremtiden i våre hender - Jordmorkraft

Program finner du her.

Psykisk helse og rus

Tema for prekonferansen: Sykepleiekraften i møte med mennesker» - om fremtidsrettede tjenester og kompetanseutvikling

Program finner du her.

Nyttige veier videre