Prekonferanser Sykepleierkongressen 2021

  • Registrering og lunsj fra kl. 12.00
  • Faglig program kl. 13.00 - 18.00
  • Prekonferansemiddag kl. 20.00

Prekonferansene streames direkte. Du vil motta e-post med innloggingsdetaljer til den digitale plattformen 29. november.
Opptak vil ligge tilgjengelig på samme sted i to måneder.

Har du spørsmål, kontakt oss på K2021@nsf.no

Priser

Digital deltakelse:

  • 500 kr for NSF-medlem
  • 1000 kr for ikke-medlem

Ledelse

Tema for prekonferansen: Med kraft og kunnskap til å lede!

Program finner du her.

Forskning

Tema for prekonferansen er: Metoder med gjennomslagskraft

Program finner du her.

Jordmortjenesten

Tema for prekonferansen er: Fremtiden i våre hender - Jordmorkraft

Program finner du her.

Psykisk helse og rus

Tema for prekonferansen: Sykepleiekraften i møte med mennesker» - om fremtidsrettede tjenester og kompetanseutvikling

Program finner du her.