Sykepleierkongressen 2021

Sykepleierkongressen 2021 temabilde

I år arrangeres den som hybrid, det vil si at du kan delta både fysisk og digitalt. Påmelding åpner 1. september.