Tariffoppgjør

Redigert Penger bredde yay.jpg

Viktig streik i gang

I dag går 19 sykepleiere ut i streik mot Kreftforeningen. – Våre medlemmer ble tilbudt en dårligere avtale uten streikerett.  Vi forhandler ikke ned medlemmenes vilkår, sier en kampklar forbundsleder Eli Gunhild By.

Streik i Kreftforeningen

NHO og Kreftforeningen ble ikke enige med Norsk Sykepleierforbund om en tariffavtale for sine sykepleiere, og dermed går 19 sykepleiere i Kreftforeningen ut i streik fra mandag morgen.

Mellomoppgjøret Virke 2017

Forhandlingene starter 13. juni.

Brudd i forhandlingene med NHO/Kreftforeningen

Kreftforeningen ville ikke videreføre viktige avtalevilkår for sykepleierne.

Løsning i Staten

Unio kom i dag fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør.  – Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.

Oslo kommune: Enighet i lønnsoppgjøret

Årets lønnsoppgjør mellom Unio og Oslo kommune er ferdig. Partene kom til enighet fredag ettermiddag.

Kommuneoppgjøret i havn

Partene i kommunesektoren kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør.

Enighet om lønn ved sykehusene

Det ble i dag oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Spekter og Norsk Sykepleierforbund. 

Krever reallønnsvekst i kommunesektoren

I dag startet forhandlingene mellom KS og partene i kommunesektoren.  NSF deltar gjennom Unio, og krever reallønnsvekst.

I mål med A-delsforhandlingene

Unio og Spekter har i dag forhandlet første del av årets oppgjør – de såkalte innledende forhandlingene.