Tariffoppgjør

Redigert Penger bredde yay.jpg

Som man reder, ligger man

— Norsk Sykepleierforbund trenger ikke oppfordre folk til å slutte å støtte Kreftforeningen. At organiserte arbeidstakere avstår fra å gi penger til en streikerammet bedrift er en kjensgjerning like gammel som NHO, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund. 

Virke-forhandlingene i havn

Unio-organisasjonene kom i havn i forhandlingene med Virke i HUK-området etter cirka tre timer med forhandlinger. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet.

Tariffoppgjøret 2017 - Pleie- og omsorgsoverenskomsten

NHO og NSF har kommet til enighet om et resultat for tariffoppgjøret 2017 for Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527.

Ber medlemmene vurdere sin støtte til Kreftforeningen

Kreftforeningens angrep på sine ansattes rettigheter er så alvorlig at Norsk Sykepleierforbund nå ber sine medlemmer tenke seg om de skal fortsette å støtte Kreftforeningen økonomisk så lenge streiken pågår. 

- Leit at Kreftforeningen vil kjøre over sine egne ansatte

- Vi synes det er leit at Kreftforeningen i denne saken lar sitt omdømme rasere av NHO.  De har bestemt seg for å kjøre over de ansatte i denne saken, nær sagt koste hva det koste vil, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF etter at dagens tvungne mekling med Kreftforeningen ikke førte fram.

Mekling i Kreftforening-striden

Partene i striden i Kreftforeningen er kalt inn til tvungen mekling hos Riksmekleren i dag.

Norske pensjonister reagerer mot Kreftforeningen

Pensjonistene, en viktig gruppe for Kreftforeningen, går nå ut med full støtte til sykepleierne i streiken. - Kreftforeningen setter sitt omdømme på spill når de ansattes rettigheter svekkes, heter det fra Pensjonistforbundet.

Derfor er sykepleierne i Kreftforeningen i streik

Streiken er en konsekvens av at generalsekretær Anne Lise Ryel ikke står ved tidligere løfter til oss.

Støtte til sykepleierne

De streikende sykepleierne fikk mye støtte fra deltagerne på vei inn i årets representantskapsmøte i Kreftforeningen. — Mange er overrasket over at dette kunne skje akkurat i Kreftforeningen, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.