Tariffoppgjør

Redigert Penger bredde yay.jpg

Hvordan kreve høyere lønn?

Her er en samling tips til deg som lurer på hvordan du skal kreve høyere lønn.

Lønnskalkulatorer KS og helseforetakene (Spekter)

Her er lønnskalkulatorer for helseforetakene (Spekter, område 10) og kommunene (KS-området).

Unio har levert krav 2 i KS

Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte i dag. Unio kommune leverte sitt andre krav.

Enighet med Spekter for NSF i A1

De såkalte A1-forhandlingene i Spekter ble avsluttet med enighet mandag 16. april. Forhandlingene i A1 omfatter de sosiale bestemmelsene, og det ble blant annet enighet om å videreføre et partssammensatt samarbeidsutvalg for å se på helseforetakenes pensjonsforhold. 

KS: Unio krever at ansatte med høyere utdanning prioriteres

Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området. – Kampen i årets oppgjør vil stå om rammen og fordelingen av pengene, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Lønnsoppgjøret i Oslo: - Forventer en klar reallønnsvekst

I dag startet lønnsoppgjøret for ansatte i Oslo kommune. Unio krever en tydelig innretning som gir en klar reallønnsvekst og et høyere lønnsnivå for universitets- og høyskoleutdannede.

Første forhandlingsrunde i Spekter-området ferdig

Årets innledende forhandlinger gjeldende for alle Spekter-virksomheter (A-delsforhandlinger) er ferdig. Dermed er første runde ferdig i Spekter-området for Unio sine 47.200 medlemmer.

Spekter-forhandlingene i gang

I dag gikk startskuddet for årets forhandlinger i Spekter. Unio overleverte i går sine krav i A-forhandlingene. Dermed er startskuddet for tariffoppgjøret for  Unio sine 47.200 medlemmer i Spekter gått.

Forhandlingene om ny hovedavtale har startet i kommunesektoren

I dag, 30. november, startet KS og Unio kommune forhandlingene om ny hovedavtale.

Oversikt over partene i arbeidslivet

Under dette temaet skal du få en rask oversikt over de viktigste aktørene i arbeidslivet i Norge og hva som løses hhv. sentralt og lokalt.

Trepartssamarbeidet

Den norske samfunnsmodellen bygger på trepartssamarbeidet. Den innebærer at myndighetene/staten, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner har inngått et samarbeid i utviklingen av samfunnet og reguleringen av arbeidslivet. Dette samarbeidet har sine røtter helt tilbake til 1800-tallet. Det gir grunnlaget for et demokratisk arbeidsliv hvor de som ikke står i arbeid har sosial og økonomisk trygghet gjennom sykelønn, pensjon, trygd eller arbeidsledighetstrygd.