Tariffoppgjør

Redigert Penger bredde yay.jpg

Tariffoppgjørene 2020 og 2021 - si din mening!

Som medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF) kan du være med å påvirke prioriteringene i tariffoppgjørene. Se filmene under om hvorfor det er viktig at nettopp du blir med på medlemsmøte.

Hvordan kreve høyere lønn?

Her er en samling tips til deg som lurer på hvordan du skal kreve høyere lønn.

Lønnskalkulatorer KS og helseforetakene (Spekter)

Her er lønnskalkulatorer for helseforetakene (Spekter, område 10) og kommunene (KS-området).