Referat fra prosjektgruppemøte

Astrid Grydeland Ersvik, Bjørn Lydersen, Britt Haugan, Ingvild Gaare Olstad, Kari Tangen, Paula Lykke og Ole-Anders Stensen.

Forfall: Ive Kristin Staune, Hans Arne Pettersen og Ine Myren.

  1. Vurdering av tilbud for å gjennomføre kartlegging

15. oktober sendte prosjektgruppen ut en tilbudsinvitasjon til fem aktører som skulle konkurrere om å gjennomføre en kartlegging i prosjektet. Prosjektgruppen fikk inn et tilbud før fristen 16. november. Tilbudet var fra Vista Analyse. Prosjektleder har i tillegg vært i kontakt med Agenda Kaupang og Fafo som har gitt beskjed om at de vil kunne gjennomføre en kartlegging, men til en senere sluttdato enn prosjektet har satt.

Prosjektgruppen har planlagt at kartleggingen bør være fullført innen 1. april. Dersom prosjektgruppen mener at Vista Analyses tilbud er godt nok, vil prosjektgruppen gå i dialog med dem med formål om å skrive kontrakt.

I møtet gjennomgikk prosjektgruppen tilbudet fra Vista Analyse. Prosjektgruppen hadde en del spørsmål som prosjektleder ville diskutere med Vista Analyse i et møte 17. november sammen med andre fra prosjektgruppen som har tid og mulighet til å møte. Ytterligere et møte er planlagt med Vista Analyse 18. november for å diskutere rammebetingelser. Møtene 17. og 18. november var satt da tilbudsinvitasjonen ble sendt ut.

Alt i alt er prosjektgruppen fornøyd med tilbudet fra Vista Analyse, og om ikke samtalene med Vista Analyse gir et annet inntrykk, vil prosjektleder inngå kontrakt med dem.

Prosjektgruppen ønsker at Vista Analyse skal sende ut hypoteser til kartleggingen 1. desember og så presentere dem og tilbudet deres i sin helhet for prosjektgruppen 3. desember.