Enige om å forlenge dagens hovedavtale i Staten

Dagens hovedavtale utløper ved årsskiftet. De fire hovedsammenslutningene Unio, LO, YS og Akademikerne har derfor forhandlet om hovedavtalen med statens personaldirektør denne uken.

Nå er partene enige om å forlenge virketiden for dagens avtale med ett år.

– Hovedavtalen sikrer medbestemmelse i arbeidslivet, og er en bærebjelke i den norske modellen. At stadig flere opplever arbeidslivet som mer autoritært, har vært et viktig argument for oss i arbeidet med å forsterke hovedavtalen, sier Guro Elisabeth Lind, leder av Unio stat.

Lind sier Unio lever godt med en forlengelse av dagens avtale.

– Hovedavtalen i staten er i hovedsak god, men noen områder kan forbedres og forsterkes. Det blir vårt fokus også når forhandlingene starter igjen neste høst, sier Lind.

Last ned hovedavtalen i staten her.