Bevegelse i kirkestreiken

"Endelig har KA kommet med en invitasjon om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det har vi ventet på siden 12. desember" sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio-forbundene.

Som alltid under mekling er det kun mekleren som uttaler seg om meklingen, heter det i en felles uttalelse fra de ti arbeidstakerorganisasjonene i denne konflikten.

De aktuelle forbundene er:
Fagforbundet, Presteforeningen, Det norske diakonforbund, Creo, Kirkelig undervisningsforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund, Fellesorganisasjonen og Forskerforbundet.