Tidligere sentrale særavtaler

Om særavtaler

Særavtalene regulerer ulike forhold og supplerer hovedtariffavtalen.

Særavtaler gjeldende t.o.m. 31.12.2014

Her finner du avtaler som gjelder ut året 2014