Tidsskriftet Hjerteposten

Redaktør i Hjerteposten

På generalforsamlingen i Trondheim april 2017 ble Marianne Holter valgt som nytt styremedlem i NSF-LKS og tiltrådte som ny redaktør for Hjerteposten.