Tidsskriftet Hjerteposten

Redaktør i Hjerteposten

På generalforsamlingen i Trondheim april 2017 ble Marianne Holter valgt som nytt styremedlem i NSF-LKS og tiltrådte som ny redaktør for Hjerteposten.

Hjerteposten 2018

Se vedlagt pdf for Hjerteposten til høyre i bildet

Hjerteposten

 Her kan du lese tidligere utgaver av Hjerteposten.